INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE

Drogą niniejszych informacji o plikach cookie Pol-Cosm Sp.z o.o. z siedzibą w ul. Warszawska 21A, 05-520 Konstancin-Jeziorna – Polonia (dalej „Spółka”), jako administrator danych, zamierza przedstawić rodzaje plików cookie, które są używane przez witrynę internetową www.dibimilano.com, a także powiązane cele i metody użytkowania i zarządzania.

Informacje na temat plików cookie stanowią integralną część informacji o przetwarzaniu danych osobowych, z którą można zapoznać się pod linkiem na dole każdej strony naszej witryny.

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIE

Z ogólnego punktu widzenia pliki cookie to małe ciągi tekstowe, które witryny odwiedzane przez użytkownika wysyłają do swojego terminala (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn internetowych przy następnej wizycie tego samego użytkownika.

Podczas nawigacji w określonej witrynie internetowej użytkownik może odbierać na swoim terminalu zarówno pliki cookie z tej samej odwiedzanej witryny, jak i pliki cookie, które są zamiast tego wysyłane z różnych witryn lub serwerów internetowych (czyli pliki cookie „osób trzecich”), na których mogą znajdować się niektóre elementy (takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron innych domen itp.), które są wyświetlane w witrynie odwiedzanej przez tego samego użytkownika.

Pliki cookie można zasadniczo wykorzystywać do różnych celów, takich jak na przykład wykonywanie uwierzytelnień IT, monitorowanie sesji, przechowywania informacji o określonych konfiguracjach dotyczących użytkowników uzyskujących dostęp do serwera, do celów profilowania itp.

 

COOKIE ADMINISTRATORA

Cookie administratora to pliki, które są instalowane na terminalu użytkownika i zarządzane bezpośrednio przez Spółkę za pośrednictwem tej witryny.

Spółka może wykorzystywać pliki cookie z kilku powodów. W niektórych częściach naszej witryny pliki cookie są niezbędne i bez nich użytkownik nie mógłby korzystać z naszych usług. Spółka nieustannie szuka sposobów na ulepszenie swojej witryny internetowej i ułatwienie poznania swoich usług. W tym celu ważne jest zrozumienie, w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi i witryna internetowa. Pliki cookie pomagają nam również zapewnić użytkownikowi lepsze i bogatsze wrażenia, na przykład proponując informacje, które mogą być bardziej interesujące.

Pliki cookie nawigacyjne lub sesyjne

Pliki cookie „nawigacyjne” lub „sesyjne” są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po naszej witrynie internetowej, wykonywanie czynności, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania witryny, a tym samym gwarantują normalne przeglądanie i użytkowanie. Te pliki cookie nie są przechowywane na stałe na komputerze użytkownika, w związku z czym znikają po zamknięciu przeglądarki.

Korzystanie z tych plików cookie i przeprowadzanie związanych z nimi operacji przetwarzania nie wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprzedniej zgody użytkownika. Użytkownik może jednak odmówić zgody na instalację tych plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki, mając świadomość, że taki wybór może negatywnie wpłynąć na jego pobyt na naszej witrynie internetowej.

Pliki cookie funkcyjne

Pliki cookie „funkcyjne” – tzw. techniczne pliki cookie - pozwalają naszej witrynie internetowej zapisywać określone wybory użytkownika (takie jak na przykład przekazywanie informacji o położeniu geograficznym), aby zapewnić bardziej spersonalizowaną i zoptymalizowaną nawigację (np. wyszukanie i identyfikacja centrum najbliższego geograficznej lokalizacji podanej przez użytkownika).

Należy pamiętać, że te pliki cookie nie są wykorzystywane przez Spółkę w celu profilowania przeglądania Internetu użytkownika, ale umożliwiają jedynie dostosowanie usługi świadczonej przez Spółkę. Informacje gromadzone za pomocą tych plików cookie są anonimowe.

Pliki cookie funkcyjne nie są niezbędne do działania naszej witryny internetowej, ale poprawiają jakość i komfort przeglądania użytkownika. W związku z tym, jeśli klient nie zaakceptuje tych plików cookie, wydajność i funkcjonalność www.dibimilano.com mogą być gorsze, a dostęp do niektórych treści w witrynie może być ograniczony.

Korzystanie z tych plików cookie i przetwarzanie powiązanych operacji nie wymaga uprzedniej zgody użytkownika. Użytkownik może jednak odmówić zgody na instalację tych plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

 

PLIKI COOKIE OSÓB TRZECICH

Gdy użytkownik przegląda naszą witrynę internetową, może się zdarzyć, że zostaną zapisane niektóre pliki cookie, które nie są kontrolowane i zarządzane przez Spółkę. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik odwiedza stronę zawierającą elementy witryny internetowej osób trzecich. W związku z tym użytkownik otrzyma pliki cookie z witryn osób trzecich.

Poniższa tabela pokazuje pliki cookie osób trzecich na www.dibimilano.com. Te pliki cookie podlegają bezpośredniej i wyłącznej odpowiedzialności osób trzecich, które instalują je na terminalu użytkownika i są podzielone na następujące makro-kategorie:

analityczne: są to pliki cookie służące do gromadzenia i analizowania informacji statystycznych dotyczących liczby użytkowników i wizyt w witrynie internetowej;
reklamowe: pliki cookie wykorzystywane do świadczenia usług reklamowych w ramach danej witryny internetowej;
widżety: niektóre widżety udostępnione przez sieci społecznościowe (takie jak na przykład przyciski Facebooka, Twittera i Google+) mogą korzystać z własnych plików cookie, aby ułatwić interakcję z referencyjną siecią społecznościową, umożliwiając użytkownikowi udostępnianie treści określonej strony naszej witryny internetowej. Wyłączenie plików cookie osób trzecich nie zagraża korzystaniu z witryny, z wyjątkiem możliwości szybkiego udostępniania treści. Niektóre pliki cookie osób trzecich mogą być również wykorzystywane do celów profilowania użytkowników, a tym samym do gromadzenia informacji dotyczących preferencji wyrażonych przez samego użytkownika podczas przeglądania Internetu.

Przede wszystkim, w odniesieniu do plików cookie osób trzecich, również wykorzystywanych do celów profilowania, należy zauważyć, że te pliki cookie nie są zarządzane przez Spółkę, w związku z czym Spółka nie ma bezpośredniego i/lub pośredniego dostępu do informacji gromadzonych za ich pomocą.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie osób trzecich, również używanych do celów profilowania w celu zarządzania wyżej wymienionymi plikami cookie (włączenia i wyłączanie, jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie osób trzecich), patrz: poniższy link

 

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE

Jeśli użytkownik zamierza wyłączyć jeden lub więcej plików cookie używanych przez tę witrynę, zalecamy dokonanie wyboru za pomocą formularzy informacji i zgody osób trzecich wymienionych w tej polityce prywatności.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Niemniej jednak można nie akceptować plików cookie za pomocą ustawień używanej przeglądarki. W każdym razie zaleca się, aby nie wyłączać korzystania z plików cookie, ponieważ może to uniemożliwić swobodne przechodzenie z jednej strony na drugą i korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Poniżej znajdują się linki zawierające instrukcje, jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari
Opera
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, można połączyć się z witryną internetową www.youronlinechoices.com, aby uzyskać informacje na temat usuwania plików cookie lub zarządzania nimi w oparciu o używaną przeglądarkę oraz zarządzania preferencjami plików cookie osób trzecich.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Administratorem danych jest Pol-Cosm Sp.z o.o., z siedzibą w ul. Warszawska 21A, 05-520 Konstancin-Jeziorna – Polonia

Użytkownik może w dowolnym czasie i bez żadnych formalności skorzystać z poniższych praw, wysyłając komunikat na adres e-mail privacy@alfaparfgroup.com

Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

Zainteresowana strona ma prawo uzyskać potwierdzenie istnienia lub nie danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazaniu w zrozumiałej formie.
Zainteresowana strona ma prawo uzyskać wskazanie:
informacji o pochodzeniu danych osobowych;
celów i metod przetwarzania;
logiki stosowanej w przypadku przetwarzania przeprowadzanego za pomocą narzędzi elektronicznych;
danych identyfikacyjnych dotyczących administratora danych, podmiotów przetwarzających dane i wyznaczonego przedstawiciela;
tematów lub kategorii podmiotów, którym mogą zostać przekazane dane osobowe lub które mogą dowiedzieć się o nich jako wyznaczony przedstawiciel w państwie, zarządzających lub mianowanych.
Zainteresowana strona ma prawo uzyskać:
aktualizację, sprostowanie lub, w razie zainteresowania, integrację danych;
anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, które nie muszą być przechowywane do celów, dla których dane zostały zebrane lub przetworzone;
zaświadczenie, że operacje, o których mowa w lit. a) i b), zostały zwrócone, nawet w odniesieniu do ich treści, do tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy powyższe okazuje się niemożliwe lub wiąże się z wyraźnie nieproporcjonalnym wykorzystaniem zasobów w odniesieniu do chronionego prawa.
Zainteresowana strona ma prawo sprzeciwić się w całości lub w części:
z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, nawet jeśli są one istotne z punktu widzenia celu ich gromadzenia;
przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub informacji handlowej”.

Kontynuując przeglądanie stron witryny www.dibimilano.com bez dokonywania wyborów w formularzach zgody zawartych w tym oświadczeniu, użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cook

Czy jesteś gotowa, aby zadbać o swoją skórę?
Czy jesteś gotowa, aby zadbać o swoją skórę? Dowiedz się więcej
Zapytaj o informacje
Zapytaj o informacje

Wprowadź dane Twojego salonu urody i Twoje dane osobowe.

Jesteś DIBI CENTER?

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe

Twoje zapytanie

Zapytaj o informacje
conversational.request_info.dibi_center_title

conversational.request_info.dibi_center_text

conversational.request_info.dibi_center_cta
conversational.request_info.personal_data_title

conversational.request_info.personal_data_text

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Wyślij
conversational.request_info.confirmation_title

conversational.request_info.confirmation_text

conversational.request_info.confirmation_cta