POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor paginii internet www.dibimilano.com

 

Motivul acestui aviz

Beauty & Business spa, (denumită în cele ce urmează „Operatorul de prelucrare”) s-a angajat să respecte și să protejeze confidențialitatea Dvs. și dorește să vă simțiți în siguranță atât în timpul navigării efective pe site, cât și în cazul în care decideți să vă înregistrați, furnizându-ne datele Dvs. personale, pentru a beneficia de serviciile pe care le punem la dispoziția Utilizatorilor și/sau Clienților noștri. În această pagină Operatorul de prelucrare a datelor își propune să furnizeze unele informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la utilizatorii care vizitează sau consultă pagina internet accesibilă prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică pornind de la adresa www.dibimilano.com („Site-ul”). Politica este valabilă numai pentru pagina internet în cauză și nu și pentru alte pagini internet care au fost eventual consultate de utilizator prin intermediul link-ului (pentru care se face trimitere la politica/policy aferentă în materie de confidențialitate). Nu este permisă reproducerea sau utilizarea de pagini, materiale și informații cuprinse în Site, prin niciun mijloc și pe niciun suport, fără aprobarea scrisă prealabilă a Operatorului. Este permisă copierea și/sau tipărirea pentru uz exclusiv personal și necomercial (pentru solicitări și clarificări contactați Operatorul la adresele de mai jos). Nu sunt admise alte utilizări ale conținutului, serviciilor și informațiilor prezente pe această pagină internet, și în general ale oricăror tipuri de date, chiar și a celor de natură exclusiv tehnică, accesibile în orice fel de pe această pagină internet.

În ceea ce privește conținutul oferit și informațiile furnizate, Operatorul va menține conținutul Site-ului actualizat și revizuit în mod rezonabil, fără a oferi nicio garanție în ceea ce privește caracterul adecvat, exact sau complet al informațiilor furnizate, declinând în mod explicit orice răspundere pentru eventuale erori de omisiune în ceea ce privește informațiile furnizate pe Site.

 

Origine - Date de navigare

Operatorul informează asupra faptului că datele personale pe care le furnizați și pe care le obțineți la momentul solicitării de informații și/sau al contactării, înregistrării pe site și utilizării serviciilor prin intermediul unui smartphone sau al oricărui alt instrument utilizat pentru accesul la Internet, precum și datele necesare furnizării acestor servicii, inclusiv datele de navigare și datele utilizate pentru eventuala achiziționare de produse și servicii oferite, dar și așa-numitele date de „navigare” pe site de către Utilizatori, vor fi prelucrate cu respectarea normelor aplicabile. Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea acestei pagini internet preiau, pe parcursul funcționării lor obișnuite, unele date personale a căror transmitere este implicită în cadrul utilizării rețelei Internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate persoanelor vizate identificate, dar care prin natura lor ar putea, prin elaborări și asocieri cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor navigatori. Din această categorie de date fac parte „adresele IP” sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele în notație URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea solicitării către serverul web, dimensiunea fișierului obținut drept răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului transmis de serverul web (executat cu succes, eroare, etc.) și alți parametri aferenți sistemului de operare și mediului informatic al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate în scopul exclusiv de a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea paginii internet pentru a controla funcționarea corectă a paginii internet. Trebuie subliniat faptul că datele menționate mai sus ar putea fi utilizate pentru stabilirea răspunderii în caz de infracțiuni informatice în detrimentul Site-ului sau al altor site-uri conectate sau legate de acesta: exceptând această eventualitate, în mod normal datele privind contactele web nu persistă mai mult de câteva zile.

 

Origine - Date furnizate de utilizator

Operatorul colectează, păstrează și prelucrează datele Dvs. personale în scopul furnizării produselor și serviciilor oferite pe pagina internet, mai exact în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute prin lege. Cu referire la unele Servicii și Produse specifice, Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal va putea prelucra datele Dvs. inclusiv în scopuri comerciale. În unele cazuri, se va solicita un consimțământ specific, separat, facultativ și revocabil în orice moment, prin modalitățile și la adresele indicate în continuare.

Transmiterea facultativă, explicită și voluntară de poștă electronică la adresele indicate în secțiunea dedicată din cadrul paginii internet, precum și completarea de chestionare, comunicarea prin chat, push notification prin intermediul Aplicațiilor, rețelelor sociale, call center-urilor în cazul în care sunt prezente, etc., conduce la preluarea ulterioară a unei părți din datele Dvs. personale, inclusiv a celor colectate prin utilizarea Aplicațiilor și serviciilor corelate, necesare pentru a răspunde solicitărilor. Vă semnalăm în plus că atunci când utilizați conexiunea mobilă pentru a accesa conținut și servicii digitale oferite direct de Operatorul de prelucrare a datelor de sau de Partenerii noștri, ar putea fi necesar transferul datelor Dvs. personale către terți. Vă facem remarcat faptul că ar putea fi posibil să accesați Site-ul sau să vă conectați la zone în care ați putea fi abilitat să publicați informații utilizând blog-uri sau buletine informative, să comunicați cu alte persoane, ajungând de exemplu din pagina Operatorului pe Facebook®, Instagram®, LinkedIn®, Youtube®, Twitter® și pe alte site-uri de rețele sociale, să revedeți produse și oferte și să publicați comentarii sau conținut. Înainte de a interacționa cu aceste zone vă invităm să citiți cu atenție Condițiile Generale de Utilizare având în vedere faptul că, în unele situații, informațiile pe care le publicați pot fi vizualizate de orice persoană cu acces la Internet și că toate informațiile pe care le includeți în textele publicate de Dvs. pot fi citite, colectate și utilizate de terți.

 

Scopul prelucrării și temeiul juridic

 

Datele sunt prelucrate în scopuri:

 1. strict legate și necesare înregistrării pe Site, pentru serviciile și/sau aplicațiile dezvoltate sau puse la dispoziție de Operator, pentru a beneficia de serviciile informatice corespunzătoare, pentru gestionarea solicitărilor de contact sau de informații, pentru efectuarea de achiziționări de produse și servicii în cazul în care acestea sunt oferite prin intermediul Site-ului;
 2. pentru activitățile funcționale și legate de gestionarea solicitărilor Utilizatorului/Clientului și pentru transmiterea răspunsului;
 3. corelate cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de normele comunitare și naționale în materie de protecție a ordinii publice și de depistare și combatere a infracțiunilor;
 4. marketing direct, mai exact transmiterea de material publicitar, vânzare directă, efectuarea de cercetări de piață sau de comunicări comerciale privind produsele și/sau serviciile oferite de Operator; această activitate va putea viza inclusiv produse și servicii ale Societăților Grupului AlfaParf din care Operatorul face parte și trebuie efectuată prin transmiterea de materiale publicitare/informative/promoționale și/sau de invitații de participare la inițiative, evenimente și oferte destinate să premieze utilizatorii/clienții, efectuată prin modalități „tradiționale” (cu titlu exemplificativ corespondență pe hârtie și/sau apeluri de la operator), sau prin sisteme „automatizate” de contact (cu titlu exemplificativ SMS-uri și/sau MMS-uri, apeluri telefonice fără intervenția operatorului, e-mailuri, faxuri, aplicații interactive.

Furnizarea datelor în scopurile prevăzute la punctele 1), 2) și 3), în legătură cu o fază pre-contractuală și/sau contractuală sau ca urmare a unei solicitări adresată de utilizator sau a unei prevederi normative specifică, este obligatorie și, în lipsa acestei furnizări, nu va fi posibil să primiți informațiile și să accesați serviciile eventual solicitate; cu referire la punctul 4) din această Politică, consimțământul privind prelucrarea datelor de către utilizator/client este în schimb liber și facultativ și poate fi revocat în orice moment fără consecințe asupra posibilității de utilizare a produselor și serviciilor, cu excepția imposibilității Operatorului de a vă menține informat la zi cu privire la noile inițiative sau la anumite promoții speciale sau avantaje care ar putea fi eventual disponibile pentru utilizatori/clienți.

Operatorul vă va putea transmite comunicări comerciale referitoare la produse și/sau servicii similare celor care v-au fost deja furnizate, utilizând adresele de poștă electronică, sau de contact pe suport de hârtie indicate de Dvs. cu acele ocazii, cărora vă veți putea opune urmând modalitățile indicate în respectiva comunicare.

 

Modalități, logică de prelucrare, timpi de păstrare și măsuri de securitate

Prelucrarea se efectuează inclusiv cu ajutorul mijloacelor electronice sau în orice caz automatizate și este realizată de către Operatorul de prelucrare a datelor și/sau de către terții la care Operatorul poate apela pentru a stoca, gestiona și transmite respectivele date. Prelucrarea datelor se va efectua pe baza unei logici de organizare și elaborare a datelor Dvs. cu caracter personal, care vizează și jurnalele generate în urma accesului și utilizării serviciilor puse la dispoziție pe internet, a produselor și serviciilor de care ați beneficiat corelate cu scopurile indicate mai sus și, în orice caz, adoptând măsurile corespunzătoare pentru securitatea și confidențialitatea datelor. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata de timp strict necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate, exceptând cazul în care legea impune alte durate de timp sau în care acestea sunt necesare pentru a apăra un drept în fază de judecată. Cu referire la aspectele privind protecția datelor personale, utilizatorul/clientul este invitat să semnaleze Operatorului eventualele circumstanțe sau evenimente din care s-ar pute deduce o potențială „încărcare a datelor personale (data breach)”, pentru a permite o evaluare imediată și adoptarea de eventuale acțiuni menite să combată acest eveniment, prin transmiterea unei comunicări către privacy@alfaparfgroup.com. Măsurile adoptate de Operator nu îl exonerează pe utilizator/client de obligația acordării atenției necesare în utilizarea, în situațiile în care se solicită, a unei parole/unui PIN cu o complexitate corespunzătoare, pe care va trebui să le actualizeze periodic, în special în cazul în care presupune că acestea au fost încălcate/cunoscute de terți, precum și de obligația de a le păstra cu atenție și într-un mod neaccesibil terților, pentru a evita utilizări improprii și neautorizate.

 

Cookie-uri

Un cookie este un scurt șir de text care este transmis de browserul Dvs. și eventual salvat pe computerul Dvs. (sau alternativ pe smartphone/tabletă sau pe orice alt instrument utilizat pentru acces la Internet); această transmitere are loc în general ori de câte ori vizitați o pagină internet. Operatorul utilizează cookie-urile în diverse scopuri, permițându-vă de exemplu să mențineți activă conexiunea la zona protejată în timpul navigării pe paginile site-ului. Cookie-urile stocate pe terminalul Dvs. nu pot fi utilizate pentru a apela niciun fel de date de pe hard discul Dvs., pentru a transmite viruși informatici sau pentru a identifica și utiliza adresa Dvs. de e-mail. Fiecare cookie este unic raportat la browser-ul și la dispozitivul pe care le utilizați pentru a accesa pagina internet. În general, scopul cookie-urilor este acela de a permite funcționarea paginii internet și de a face eficientă și eficace experiența utilizatorului de utilizare a acestuia, chiar dacă cookie-urile pot fi utilizate pentru a transmite mesaje publicitare (după cum este specificat în continuare). Pentru mai multe informații despre ce anume reprezintă cookie-urile și cum funcționează acestea, puteți consulta pagina internet „Totul despre cookie-uri” http://www.allaboutcookies.org . Pentru informații detaliate privind Cookie-urile, vă invităm să citiți această politică > link a pagina cookie.

 

Cadrul de comunicare și transfer al datelor

În vederea urmăririi scopurilor indicate mai sus, Operatorul va putea comunica și dispune prelucrarea, în Italia și în străinătate, a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor/clienților către/de către terți subiecți cu care avem raporturi, în cazurile în care acești terți furnizează servicii la cererea noastră. Vor furniza acestor terți doar informațiile necesare pentru efectuarea serviciilor solicitate, adoptând toate măsurile în vederea protejării datelor Dvs. personale. Datele vor putea fi transferate în afara Spațiului Economic European în cazul în care acest lucru va rezulta necesar în vederea gestionării raportului Dvs. contractual. În acest caz, subiecților destinatari ai datelor le vor fi impuse obligații de protecție și siguranță echivalente cu cele garantate de Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul utilizării de servicii oferite direct de Parteneri, vom furniza doar datele strict necesare pentru efectuarea acestora. În orice caz, vor fi comunicate doar datele necesare urmăririi scopurilor prevăzute și vor fi aplicate, în cazul în care se va solicita acest lucru, garanțiile aplicabile transferurilor de date către terțe țări. Vom putea transmite în plus datele cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii comerciale, din motive de marketing, numiți în acest scop persoane externe împuternicite cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor putea fi comunicate în plus subiecților și autorităților publice din motive ce țin de respectarea obligațiilor normative sau pentru stabilirea răspunderii în caz de infracțiuni informatice în detrimentul paginii internet, și vor putea fi comunicate sau alocate unor terți (în calitate de persoane împuternicite cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau, în cazul furnizorilor de servicii de comunicații electronice, operatori autonomi), care prestează servicii informatice și electronice (de ex.: servicii de hosting, de administrare și dezvoltare de pagini internet) la care Operatorul apelează pentru desfășurarea sarcinilor și activităților de natură tehnică și organizatorică necesare pentru funcționarea paginii internet. Subiecții care aparțin categoriilor indicate mai sus acționează ca Operatori individuali de prelucrare a datelor cu caracter personal sau ca Persoane Împuternicite numite la nevoie de Operator.

Datele cu caracter personal vor putea fi transmise în plus angajaților/consultanților Operatorului, care trebuie să fie instruiți și autorizați corespunzător pentru prelucrare.

Puteți afla categoriile de destinatari cărora le pot fi comunicate datele adresându-vă Operatorului de prelucrare a datelor cu caracter personal la adresele indicate în continuare.

 

Drepturile persoanelor vizate

Vă veți putea exercita în orice moment drepturile care vă sunt recunoscute prin lege:

 1. accesarea datelor Dvs. personale, obținând dovada scopurilor urmărite de către Operator, a categoriilor de date implicate, a destinatarilor la care acestea pot fi comunicate, a pericolului de păstrare aplicabil, a existenței unor procese decizionale automatizate;
 2. obținerea fără întârziere a rectificării datelor personale inexacte care vă privesc;
 3. obținerea, în cazurile prevăzute de lege, a ștergerii datelor Dvs.;
 4. obținerea limitării prelucrării sau opunerea la acesta, în cazurile prevăzute de lege;
 5. în caz de procese decizionale automatizate, inclusiv profilarea, de a vă opune în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 6. solicitarea portabilității datelor pe care le-ați furnizat Operatorului, mai exact primirea acestora într-un format structurat, de uz comun și lizibil de pe dispozitivul automat, inclusiv în vederea transmiterii acestor date unui alt operator, fără niciun impediment din partea Operatorului respectiv, în cazurile prevăzute de lege;
 7. înaintarea unei plângeri la autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal.

 

În vederea prelucrărilor prevăzute la punctul 4) din scopuri, Clientul își va putea revoca în orice moment consimțământul acordat și își va putea exercita dreptul de a se opune marketing-ului direct (sub formă „tradițională” și „automatizată”). În lipsa unei indicații contrare, opunerea va fi înțeleasă ca referindu-se atât la comunicările tradiționale cât și la cele automatizate.

 

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal și Persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal este Beauty & Business spa, cu sediul legal în Via Cesare Cantu 1 Milano Italia.

Drepturile de mai sus vor putea fi exercitate în baza unei solicitări adresate de Persoana vizată prin email la adresa privacy@alfaparfgroup.com.

Utilizarea paginii internet, inclusiv a acelora destinate tabletelor și/sau smartphone-urilor, de către Client și/sau Utilizator implică cunoașterea și acceptarea deplină la momentul accesării paginii internet a conținutului și a eventualelor indicații incluse în această versiune de politică publicată de Operator. Operatorul informează că această politică poate fi modificată fără niciun preaviz și recomandă așadar citirea sa periodică.

Această politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 26 noiembrie 2019.

Versiunea anterioară este disponibilă aici.